top of page

JOBAID בהנהלתו של שלמה קוגן

תסייע לך במציאת משרתך הבאה במהירות וביעילות

לידיעת ציבור הלקוחות:

פעילות האתר הסתיימה

 • נאתר את הכישורים היכולות וההצלחות שלך

 • נאבחן ונזהה את הנטיות התעסוקתיות שלך

 • נפרוץ את החסמים האישיים והתעסוקתיים שלך

 • ננסח קורות חיים המגדילים את סיכוייך לזימון לראיון

 • נאתר משרות נסתרות ושיטות עדכניות לחיפוש עבודה

 • נבנה נוכחות ברשתות החברתיות לאיתור משרות 

 • נכין הצגה עצמית באופן המתאים ביותר לאיוש משרה ובאופן משכנע וממוקד

 • תקבל משובים שיאפשרו לך לשפר ביצועים

 • נבנה את רשת הקשרים שלך ונסתייע בה

 • נתרגל מערך שיווק עצמי התואם את שוק העבודה

 • תעבור סימולציות ראיון

 • נאסוף מידע אודות ארגונים כהליך קריטי באיתור משרתך הבאה
JOBAID ליווי תעסוקתי שלמה קוגן

מוצרים ושירותים JOBAID

bottom of page